Persondatabehandling og samtykke
   

 
Persondatabehandling og samtykke


Hvad gør vi med dine personlige oplysninger
For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Mobilnummer
E-mail
Cpr.nr
(Cpr.nr bruges til oprettelse af kørekort forløb hos Borgerservice. Du udfylder ved opstart ansøgning om kørekort, som Rask Køreskole ApS, bruger til oprettelse i koreprovebooking.dk samt viderebringer ansøgningen om kørekort til den lokale Borgerservice. Ved accept af handelsbetingelserne, accepterer du samtidig at Rask Køreskole ApS, må bruge dit CPR nr. til de nævnte formål)

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig, opfylde lovkrav samt kommunikere med dig.

Når der indsamles personoplysninger via vores raskkoreskole.dk, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Administrationen for Rask Køreskole ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

De indsamlede oplysninger videregives til de selvstændige kørelærere med tilknytning til køreskolen.

Den dataansvarlige på raskkoreskole.dk er Rask Køreskole ApS. Newsoft, der vedligeholder vores hjemmeside, har ligeledes adgang til de indsamlede data.

Vi opbevarer kundeoplysninger krypteret.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til raskkoreskole.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger om dig.
Som registreret hos Rask Køreskole ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Rask Køreskole ApS via e-mail info@raskkoreskole.dk

Elektronisk henvendelse
Ved tilmelding på raskkoreskole.dk giver du os samtidig samtykke til, at Rask Køreskole ApS må kontakte dig via e-mail, SMS, Snapchat, Messenger, telefon o.l.
Henvendelse kan bestå i:
– Kommunikation om køretider og andre ydelser
– Udsendelse af fakturaer
– Rykker skrivelser ved manglende betaling
– Oplysninger om dit kørekortforløb, feks remindere


Fotosamtykke sociale medier
Ved bestået køreprøve, kan der efter dit valg, blive taget et foto, som lægges på de sociale medier. Når du samtykker til at få taget et sådant foto, giver du automatisk samtykke til at Rask Køreskole ApS må offentliggøre det på relevante sociale medier. Du kan til enhver tid nægte at få taget fotoet, ligesom du til enhver tid kan bede om at få det slettet på de sociale medier igen.

Sletning af persondata
Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Du har altid mulighed og ret til at blive ”glemt” og få at vide hvilke oplysninger vi har indsamlet på dig, samt få disse slettet, hvis ikke anden lovgivning kræver vi opbevare dem.

Ønsker du at vi skal slette oplysninger om dig, bedes du rette henvendelse via mail til info@raskkoreskole.dk
   Rask Køreskole ApS    Fredensgade 26    8000 Århus C    info@RaskKoreskole.dk    Ring:27106000